YJSW315-6C-10000 4110000011111 turbine sdlg shantui

Categories: ,

Description

YJSW315-6C-10000 4110000011111 turbine sdlg shantui

6J80T-1703010-53A1287A 双H装置总成
6J80T-1703010-56A1287A 操纵装置总成
J82-1703033-1A1287A 碗形塞片
6J80T-1703018A1287A 圆柱销
Q5220540 圆柱销
Q43117A1287A 轴用弹性挡圈
6J80T-1703036A1287A 油封盖板
6J80T-1703035A1287A 油封
6J80T-1703025-11A1287A 选档轴总成
6J80T-1703025-13A1287A 选档拨头总成
15276A1287A 通气塞
6J80T-1703015-4A1287A 顶盖
6J80T-1703015-7A1287A 顶盖
6J80T-1703016A1287A 顶盖衬垫
6J80T-1703051A1287A 盖板
Q151B1022 六角头螺栓
6J80T-1703032A1287A 压缩弹簧
6J80T-1703031-1A1287A 压缩弹簧
6J80T-1703040A1287A 挂档拨头总成
6J80T-1703041A1287A 挂档拨头
6J80T-1703034A1287A 油封
6J80T-1703014-11A1287A 横向换档杆焊接总成
6J80T-1703014-13A1287A 横向换档杆焊接总成
6J80T-1703014-14A1287A 横向换档杆焊接总成
6J80T-1703042A1287A 顶销
6J80T-1703043A1287A 顶销弹簧
6J80T-1703044A1287A 顶销压盖
6J80T-1703030A1287A 弹簧隔套
6J80T-1703030-2A1287A 弹簧隔套

QCD55 取力器总成
QCD50-G7866A1287A 取力器总成
QCD50-G8200A1287A 取力器总成
QCZ70B-G10479A1287A 取力器总成
QCD50-4211101 取力器壳体
Q40310A1287A 弹簧垫圈M10(GB93-87)
Q150B1025A1287A 六角头螺栓
Q150B1030A1287A 六角头螺栓
QCD50-4211207A1287A 轴承盖
QCD50-4211203A1287A 轴承盖衬垫
6207A1287A 滚动轴承
QCD50-4211208-1 滑移齿轮
QCD50-4211201 输出轴
QCD50-4211205A1287A 后轴承盖
QL40J-4211220A1287A 骨架油封总成
Q40010 小垫圈
Q5003020 开口销
QCD50-4211204 法兰盘
Q5101055 销轴
99012710041A1287A 压力开关
C03015A1287A 垫密圈
Q150B0825A1287A 六角头螺栓
Q40308A1287A 弹簧垫圈M8(GB93-87)
QCD50-4211312 端盖
QD50-4211303 气缸盖衬垫
J80-1702083A1287A 止动螺钉
QCD50-4211301 拨叉
QCD50-4211305 拨叉轴
QD50-4211313 O型密封圈
QD50-4211309 活塞衬垫
QCD50-4211306 气缸体
QD50-4211314 O型密封圈
QCD50-4211310 活塞
Q151B0820 六角头螺栓
QD40-4211311A1287A 压缩弹簧
Q901A1287A 常开式通气塞
QD50-4211304 气缸盖
Q150B08100 六角头螺栓

QCZ70B-G10479A1287A 取力器总成
Q1421090 六角头螺栓和弹簧垫圈组合件
QCZ70A-4211304 气缸盖
QH70-4211303A1287A 气缸盖衬垫
GB889.1-86-M12 I型非金属嵌件六角螺母
QC45-4211300A1287A O型密封圈
QC45-4211311A1287A 活塞
GB3452.1-16X2.65A1287A O型密封圈 16×2.65
QL40B-4211311BA1287A 回位弹簧
QCZ50-4211310A1287A 限位套
J80-1702028A1287A O型密封圈
QC45-4211306A1287A 气缸体
QCZ70A-4211301 拨叉
QCZ70A-4211305 活塞拨叉轴
QCZ70A-4211201 输出轴
Q1421020 六角头螺栓和弹簧垫圈组合件
GB1096-79-C10X40 平键
QC65B-4211211A1287A 挡板
QC45-4211204 法兰盘
K455225 滚针轴承
QCZ70B-4211202 输出齿轮
QCZ70A-4211302 滑移齿套
Q1421040A1287A 六角头螺栓和弹簧垫圈组合件
QCZ70A-4211206 后轴承盖
QCZ70A-4211220 油封
32208A1287A 变速箱轴承
QCZ70B-4211101 取力器壳体
32208A1287A 变速箱轴承
QD40-4211308A1287A 指示灯开关
QH70-4211208A1287A 纸垫
QC65-4211207 前轴承盖
Q1421025 六角头螺栓和弹簧垫圈组合件
GB1096-79-C10X25 平键
J80-1701089 O型密封圈
QC65-4211110 止推垫圈
QCZ70A-4211105 输入齿轮
Q43163 轴用弹性挡圈
QCZ70B-4211106 主动齿轮
K323930 滚针轴承
QC65B-4211107-1 轴承隔套
QC65B-4211113-1 推力球轴承
Q1421028 六角头螺栓和弹簧垫圈组合件