803172437 XCMG DUST RING

Category: Tag:

Description

803172437 XCMG DUST RING

12N12-03061B 密封垫 2
2 12Z24-03015 增压器出口联接管 1
3 J28-1203017 卡箍 6
Q150B0835 螺栓 6
Q33208 自锁螺母 6
4 1203026-T3000B 支架-隔热板 1
Q150B1020 螺栓 2
5 1204025-K0700 隔热板 1
Q150B1030 螺栓 2
Q40310 弹簧垫圈 2
Q40110 平垫圈 2
6 1203091-X0400B 密封垫 1
7 VN4331LL-1203010D 排气管焊合件 1
8 VN4331LL-1203051B 排气管支架板 1
Q150B1050 螺栓 2
Q40310 弹簧垫圈 2
Q40110 平垫圈 2
9 12DD-03027 软垫 2
10 12DD-03028 垫板-软垫用 1
Q173B1265 六角头螺杆带孔螺栓 1
Q381B12 I 型六角开槽螺母 1
Q500B3230 开口销 1
11 DD-1203015 吊板 1
Q150B1040 螺栓 1
Q340B10 螺母 2
12 TR401GB-1203072B 密封垫 1
13 TW3461WE-1202020 螺旋波纹管 1
Q150B1055 螺栓 8
Q33210 自锁螺母 8

VN4331LL-1203035C 排气管支架 1
Q1841040 六角法兰面螺栓 2
Q33010 六角法兰面螺母 2

Q150B1045 螺栓 1
Q340B10 螺母 2
20 4M7CL38D33F0A-1203020C 消声器进气管焊合件 1
21 Q-67444 卡箍 1
22 Q-67445 密封垫 1
Q150B1040 螺栓 4
Q33210 自锁螺母 4

5285616 后处理器 1

3 4M7CL38D33F0A-1201060C 后处理器支架焊合件 1
Q1841245 六角法兰面螺母 5
Q33012 六角法兰面锁紧螺母 5

4 1M5YL32F46E1A-1201091 螺杆销 4
5 4M7CL38D33F0A-1201085 后处理器箍带焊合件 2
6 TN4312WW-1101129 压紧垫块 2
7 1M5YL32F46E1A-1201092 后处理器箍带螺栓 2
Q340B12 1 型六角螺母 4

10 4M7CL38D33F0A-1206058 隔热板 1
11 4M7CL38D33F0A-1206059 隔热板 1
Q150B0815 螺栓 10
Q40208 大垫圈 10
Q40308 弹簧垫圈 10

1205510-T39H0 尿素罐总成 1
2 4M5YL35D33F0A-1205132B 尿素罐支架安装板Ⅰ 1
3 4M5YL35D33F0A-1205133B 尿素罐支架安装板Ⅱ 1
Q1841245 六角法兰面螺栓 2
Q33012 六角法兰面锁紧螺母 2
Q1841490 六角法兰面螺栓 2
Q33014 六角法兰面锁紧螺母 2
8 4M5YL35C27A0A-1205110C 尿素罐支架总成 1
9 1M5YL32F46E1A-1205123 橡胶护垫 2
10 1M3YE14A51C1A-1205124 橡胶护垫 2
Q340B10 螺母 4
Q40110 垫圈 2
Q150B1280 六角头螺栓 4
Q340B12 螺母 4
Q40312 弹簧垫圈 4
Q40112 垫圈 4
17 1M3YE14A51C1A-1205122 销轴 2
18 4M7CL38D33F0A-1205120B 箍带总成 2
30 C5303018 尿素泵 1
A035A619_AF3_1 六角法兰面螺栓 5
34 3952201 油气分离器总成 1
35 4M5CL35C27A0A-1205053B 油气分离器支架 1
Q150B1075 六角头螺栓 1
Q150B1060 六角头螺栓 1
Q150B1035 六角头螺栓 1
Q340B10 螺母 3
Q40310 弹簧垫圈 3
Q40110 垫圈 3
42 1116410K-2000 尼龙空气管总成 1
43 1M3YE14A51C1A-1205034 尼龙管 1