4120000087 SDLG SPARE PARTS TC5Z HAND BRAKE

Category:

Description

4120000087 SDLG SPARE PARTS TC5Z HAND BRAKE

QF3501045-SZ052Q 前左气室支架组件
QF3501040-SZ052Q 前右气室支架组件
QF3501018-SZ052Q 挡尘盘
QF3501055-SZ052Q 前左制动底板组件
QF3501050-SZ052Q 前右制动底板组件
Q150B1040 六角头螺栓
QF3501013-SZ052Q 回位弹簧
QF3501022-Z052Q SQF3501022-Z052QA1763 摩擦片-A片
QF3501023-Z052Q SQF3501023-Z052QA1763 摩擦片-B片
QF3501017-Z052Q 前左凸轮轴
QF3501016-Z052Q 凸轮轴(右)
Q5000540 开口销
QF3501012-SZ052Q 眼镜板
QF3501014-SZ052Q 制动蹄支承轴
Q40322 弹簧垫圈
Q351B22 I型六角螺母
Q40308 弹簧垫圈
Q150B0815 六角头螺栓
Q40310 弹簧垫圈
Q340B10 I型六角螺母

QF2936070-XJ301B 橡胶弹簧固定座总成
QF2936010-XJ301B 垂直橡胶弹簧
QF2936020-XJ301B V型橡胶弹簧
QF2936050-XJ301B 均衡梁焊接总成
QF2936081-XJ301B 支承套
QF2936061-XJ301B 衬套
QF2936059-XJ301B 转轴套
QF2936062-XJ301B 轴
QF2936030-XJ301B 支承座总成
QF2936038-XJ30B 转轴套2
QF2936039-XJ30B 螺柱
Q341B20 六角螺母
Q151B1240 六角头螺栓
Q40312 弹垫
Q341B12 六角螺帽

Additional information

Weight 6 kg